Özgür KAZCIAcademik Sayfa
.01

HAKKIMDA

KİŞİSEL DETAYLAR
info@ozgurkazci.com
Merhaba ben Özgür KAZCI
Kişisel ve Akademik profilime hoş geldiniz.

BIYOGRAFİ

HAKKIMDA

Özgür KAZCI, 1980 yılında Kilis’te doğdu. Yeditepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu. 2009 yılında Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında yüksek lisansını “Sâdık Ağazâde Sıdkî Efendi Divânı” isimli teziyle tamamladı. Şu anda aynı üniveritede aynı bölümde doktora talebesi olarak eğitimine devam etmektedir. Doktora tez konusu “Manstırlı Mehmet Rıfat Efendi’nin Mecâmi’ü’l-Edeb İsimli Eserinin Eski Edebiyat Nazarından Tetkiki”dir. Evli ve iki çocuk babası olup, 2017 senesinden bu yana Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Kent Arşivinde Yazma ve nadir eser uzmanı olarak görev almaktadır.

HOBİLER

İLGİ ALANLARI

+ Klasik Arap Musikisi

+ Filoloji (Sami Dilleri), Etimoloji

+ Mezopotamya-Orta Doğu Tarihi ve Kültürü

+ Hüsn-i Hat

+ Divan Şiiri ve Osmanlıca

+ Cevai mahlası ile aruz vezninde şiir yazmak


.02

ÖZGEÇMİŞ

 • EĞİTİM
 • AKADEMİK VE PROFESYONEL POZİSYONLAR
 • 2017
  ...
  Gaziantep

  DOKTORA

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora.
 • 2009
  2011
  Gaziantep

  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans.
 • 1998
  2003
  İstanbul

  LİSANS

  YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

  Türk Dili ve Edebiyatı.
 • SERTİFİKALAR & BELGELER
 • 2018
  Gaziantep

  DİL KURSU

  SYRIAC E-SCHOOL

  Süryanice 1. Ve 2. Seviye kurs belgesi (online).
 • 2017
  Gaziantep

  DİJİTALLEŞTİRME VE BELGELEME

  ÇEKÜL AKADEMİ

  Kent Arşivi Oluşturma, Dijitalleştirme ve Belgeleme eğitimi belgesi.
 • 2017
  Gaziantep

  HAT İCAZETİ

  HALEPLİ HATTAT MUHYİDDİN NECİP EL-BADENCİKÎ

  Rika ve Divani hattı icazeti. Talik ve kufi dersleri de almış olup henüz icazete malik değil.
 • 2012
  Gaziantep

  PEDAGOJİK FORMASYON

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  Pedagojik Formasyon Sertifikası.
 • 2011
  Gaziantep

  ÖĞRETİM SETİ PROJESİ

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  Kaşgarlı Mahmut-Araplar İçin Türkçe Öğretim Seti projesi Teşekkür Belgesi.
 • 2011
  Gaziantep

  TEŞEKKÜR BELGESİ

  POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

  Polis Akademisi Başkanlığı Gaziantep Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü Teşekkür Belgesi.
 • 2008
  Gaziantep

  DİL SERTİFİKASI

  ARAPÇA DİL EĞİTİMİ

  Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı Arapça Dil Eğitimi (Orta Seviye) Sertifikası.
 • İLKÖĞRETİM VE LİSE
 • 1994
  1998
  Antalya

  LİSE

  ANTALYA LİSESİ

  Lise eğitimi.
 • 1992
  1994
  Edirne

  ORTAOKUL

  YÜKSEL YEŞİL ORTAOKULU

  Ortaokul eğitimi.
 • 1986
  1991
  Edirne

  İLKOKUL

  100. YIL İLKÖĞRETİM OKULU

  İlköğretim eğitimi.
.03

YAYINLAR

LİSTE
09 MAY 2018

TÜRKİYEDE KONUŞULAN ARAP DİYALEKTLERİ

GAZİANTEP

Gaziantep-Kilis kırsalında konuşulan Arap Lehçesinin tanıtımı ve biçimbilgisi hakkında genel bir değerlendirme.

Proje Seçili Özgür KAZCI
14 OCK 2015

SAYHA KÜLTÜR DERGİSİ

ANKARA

Diyâr-ı Mudar’da Aramî-Arap Varlığı (Mö. XIII. YY-MS. VIII. YY Arası).

Makale Seçili Ozgur KAZCI
20 TEM 2011

LİSANS TEZİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ / GAZİANTEP

Sâdık Ağazâde Sıdkî Efendi Divânı, Yüksek Lisans tezi.

Tez Seçili Özgür KAZCI
07 NSN 2011

EGİTİM SETİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİYESİ / GAZANTEP

Tömer Kaşgarlı Mahmut Araplar için Türkçe öğretim seti projesi.

Proje Seçili Özgür KAZCI
14 MAY 2003

HIRİSTİYAN KÖKENLİ KÜLTLER

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL

Tasavvuf edebiyatında menkıbelerde geçen Hıristiyan kökenli kültler.

Proje Seçili Özgür KAZCI
06 MAY 2003

AKA GÜNDÜZ İNCELEMESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL

Aka Gündüz’ün sanat anlayışı ve Dikmen Yıldızı.

Proje Seçili Özgür KAZCI
11 EKM 2002

HİSAR DERGİSİ İNCELEMESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL

Cumhuriyet dönemi dergilerinden “Hisar” dergisinin edebi çalışmaları ve sanat anlayışı.

Proje Seçili Özgür KAZCI
12 HZN 2002

ÇELEBİ TEZKİRESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL

Aşık Çelebi Tezkiresinden (el yazması) transkripsiyonlu.

Çeviri Seçili Özgür KAZCI
03 NSN 2002

KATİFİ TEZKİRESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL

Latifi Tezkiresinden (el yazması) transkripsiyonlu.

Çeviri Seçili Özgür KAZCI
20 MRT 2002

TAHSİN MAHİD İNCELEMESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL

Tahsin Nahid Ruh-ı Bi-Kayd adlı şiir kitabının transkripsiyonlu çevirisi ve şiir yorumları.

Çeviri Seçili Özgür KAZCI
07 MRT 2002

TASAVVUF EDEBİYATI İNCELEMESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL

Tasavvuf edebiyatında rakamlar, Batıni ve Hurufi izler.

Proje Seçili Özgür KAZCI
21 KSM 2001

YUNUS EMRE İNCELEMESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL

Yunus Emre Divanından (el yazması) transkripsiyonlu.

Çeviri Seçili Özgür KAZCI
20 EYL 2001

UNUS EMRE AŞK MEFHUMU İNCELEMESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL

Yunus Emre Divanında aşk mefhumu.

Proje Seçili Özgür KAZCI
25 ARK 2000

MAHREM ROMANI İNCELEMESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL

Mahrem romanına genel bir bakış.

Proje Seçili Özgür KAZCI
15 KSM 2000

HARİCİLER VE TASAVVUF

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL

Hariciler ve Tasavvuf edebiyatındaki etkileri.

Proje Seçili Özgür KAZCI
.04

ÇALIŞMALAR

img11
Çeviri Çalışması

Çeviri Çalışması

img

Çeviri Çalışması

Osmanlıcadan şeri mahkeme sicilinden.

img11
Çeviri Çalışması

Çeviri Çalışması

img

Çeviri Çalışması

Osmanlıca çeviri çalışması.